<<   >>
2020年 6月 14日 (日)

Demontaż eternitu

by Utylizacja

Utylizacja i składowanie nieczystości azbestowych stanowi obecnie istotny element polityki ochrony środowiska w kraju. Azbest występuje masowo w eternitowych materiałach budowlanych jak również elewacyjnych. Jest jednak substancją niezmiernie szkodliwą dla zdrowia człowieka, gdyż ma cechy rakotwórcze. W bardzo wielu regionach usuwanie eternitu łódź jest już obligatoryjne. W naszym kraju eternit stanowi wciąż powszechne pokrycie dachowe. Znaczna trwałość oraz relatywnie małe koszta sprawiły, że eternit był niebywale popularnym materiałem pokryć dachowych. Ministerstwo Gospodarki stworzyło program "Oczyszczanie kraju z azbestu", którego celem jest utylizacja eternitu jak i surowców azbestowych znajdujących się na terytorium kraju. Program zwraca uwagę na to, jak znamiennym aspektem jest ...


<< >>
RSS


Blog