<<   >>
2020年 6月 15日 (月)

Urząd celny I Łódź

by Wstapienie

Wejście naszego państwa do Unii pociągnęło za sobą stopniowe otwarcie granic. Swoboda przepływu kapitału jest bowiem podstawowym elementem unijnego rynku. Niemniej nie znaczy to jednak, że definitywnie przestały istnieć kontrole graniczne, cła i wybrane zastrzeżenia dla ludzi i biznesu. Istnieją przecież wyjątki tyczące się ceł bądź ograniczeń w obrocie pewnymi towarami. W dodatku Unia dość mocno ochrania swoje granice i stosuje politykę protekcjonistyczną. Tak czy inaczej handel pomiędzy Europą a resztą planety nie przestał istnieć, a ciągle rośnie. Dla niezliczonych dużych i niewielkich podmiotów rynkowych oznacza to wymóg przestrzegania przepisów prawa i opłacania cła na sprowadzane materiały. Kwestiami tego rodzaju zajmuje się między innymi


<< >>
RSS


Blog