<<   >>
2019年 9月 10日 (火)

Kłamstwo czy troska o Ziemię?

by Sprawa

Sprawa ocieplenia klimatu stała się jedną z naczelnych polityk na kontynencie europejskim. Sprowadza się do propagowania energii odnawialnej, zmniejszania używania tradycyjnych paliw, a także urzędowych nakazów oszczędzania prądu elektrycznego. UE mówi, że przemysłowe akumulowanie się gazów cieplarniach jest przyczyną globalnego ocieplenia. Według unijnych organów wzrost średniej światowej temperatury o ponad 2 stopnie doprowadzi do takich niekorzystnych zjawisk, jak zalania pokaźnych ziem, klęski żywiołowe, brak żywności w rozmaitych miejscach na Ziemi czy kryzys ekonomiczny.

Należy powiedzieć, że zmiany klimatyczne i ich przyczyny nie są dziś jedynie dylematem naukowym. To dzisiaj jedna z poważniejszych kwestii politycznych w skali międzynarodowej oraz doniosła składowa idei ruchó...


<< >>
RSS


Blog