<<   >>
2019年 9月 12日 (木)

Azbest i materiały eternitowe a ochrona środowiska.

by Usuwanie

Usuwanie i składowanie odpadów azbestowych stanowi w dzisiejszej dobie istotny element polityki ochrony środowiska w Polsce. Azbest występuje powszechnie w eternitowych materiałach budowlanych i do tworzenia elewacji. Jest jednak substancją niezmiernie szkodliwą dla zdrowia, ponieważ ma właściwości rakotwórcze. W wielu regionach usuwanie eternitu łódź jest już obligatoryjne. W naszym kraju eternit stanowi wciąż powszechne pokrycie dachów. Znaczna wytrzymałość oraz stosunkowo niewielkie koszty spowodowały, że eternit był niezmiernie popularnym surowce pokryć dachowych. Ministerstwo Gospodarki stworzyło program "Oczyszczanie kraju z azbestu", którego zadaniem jest utylizacja eternitu oraz tworzyw azbestowych spotykanych na obszarze Polski. Program zwrócił uwagę na to, jak istotnym zagadnieniem jest


<< >>
RSS


Blog