<<   >>
2019年 9月 12日 (木)

Azbest i materiały eternitowe a ochrona środowiska.

by Recykling

Utylizacja oraz magazynowanie nieczystości azbestowych stanowi dzisiaj ważny punkt polityki ochrony środowiska naturalnego w kraju. Azbest pojawia się popularnie w eternitowych materiałach budowlanych oraz do tworzenia elewacji. Jest jednakże substancją niezmiernie szkodliwą dla naszego zdrowia, albowiem ma właściwości rakotwórcze. W wielu regionach usuwanie eternitu łódź jest już obligatoryjne. W Polsce eternit stanowi wciąż powszechne pokrycie dachów. Ogromna trwałość jak i relatywnie niewielkie koszty sprawiły, iż eternit był bardzo popularnym materiałem pokryć dachów. Ministerstwo Gospodarki opracowało program "Oczyszczanie kraju z azbestu", którego celem jest utylizacja eternitu jak również tworzyw azbestowych będących na obszarze kraju. Program zwraca uwagę na to, jak ważnym aspektem jest

<< >>
RSS


Blog