<<   >>
2020年 6月 14日 (日)

Odwierty

by Sprawa

Kwestia ocieplenia klimatu stała się jedną z naczelnych polityk Zjednoczonej Europy. Sprowadza się do rekomendowania energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, regulowania stosowania tradycyjnych surowców kopalnych, jak również urzędowych nakazów oszczędzania prądu elektrycznego. Unia stoi na stanowisku, że antropocentryczne gromadzenie się gazów cieplarniach to przyczyna globalnego ocieplenia. Wedle unijnych urzędników podniesienie się globalnej temperatury o ponad 2 stopnie doprowadzi do takich negatywnych zjawisk, jak zatopienia rozległych ziem, huragany, niedobór wody pitnej w różnych państwach lub kryzys ekonomiczny. Trzeba zaznaczyć, że zmiany klimatu i ich determinanty nie są obecnie wyłącznie zagadnieniem naukowym. To dziś jedna z ważniejszych spraw politycznych w skali światowej oraz ważna c...


<< >>
RSS


Blog