<<   >>
2020年 6月 14日 (日)

Utylizacja azbestu

by Utylizacja

Utylizacja i magazynowanie odpadów azbestowych stanowi obecnie ważny element polityki ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Azbest pojawia się powszechnie w eternitowych materiałach budowlanych oraz do tworzenia elewacji. Jest jednak substancją wyjątkowo szkodliwą dla zdrowia, ponieważ ma właściwości rakotwórcze. W bardzo wielu regionach usuwanie eternitu łódź jest już obligatoryjne. W naszym kraju eternit stanowi wciąż często spotykane pokrycie dachowe. Znaczna trwałość i relatywnie niskie koszty sprawiły, że eternit był bardzo popularnym surowce pokryć dachowych. Ministerstwo Gospodarki stworzyło program "Oczyszczanie kraju z azbestu", którego priorytetowym celem jest utylizacja eternitu i surowców azbestowych będących na terytorium kraju. Program zwraca uwagę na to, jak znamiennym aspektem jest


<< >>
RSS


Blog